En sammenhengende og løsningsorientert

Joint Action Analytics er et evidensbasert analyseverktøy, som gir presise data på kvaliteten av tverrgående ledelse og samarbeid, og viser hvor kvaliteten på samarbeidet bør forbedres.


«Mye har blitt sagt om tverrfaglighet. Men med målingene har vi virkelig fått innsikt i hvor mye relasjoner betyr for arbeidet. Nå kan vi gjøre mer enn bare snakke om det.» Gitte Eskesen, social- og handicapchef i Varde Kommune
Direktør Jacob Storch gir en demonstrasjon av Joint Action Analytics
Se hvordan Joint Action Analytics virker

Bestill en uforpliktende demonstrasjon

Bestill en avtale med en av de dyktige konsulentene våre og lær mer om hvordan dere kan skape sammenheng og arbeide løsningsorientert med Joint Action Analytics.

Prosessen i Joint Action Analytics

Joint Action Analytics i praksis

Joint Action Analytics er utviklet for å skape oversikt der hvor kompleksiteten er størst. Analysene angir helt presist hvor og hvordan vi skal utvikle samarbeidet for å få produktive og innovative løsninger.

 
1

Oversikt

Med en analyse av samarbeidsrelasjonene rundt en bestemt oppgave, blir det synlig hvilke deler av samarbeidet i organisasjonen som fungerer, og hvilke deler som gir utfordringer. Første skritt er å avklare hvilke fagfunksjoner som er involvert, og deretter hvilke samarbeidsrelasjoner som er avgjørende for å lykkes med oppgaveløsningen.

 
2

Et nytt språk

En felles oversikt over styrker og utfordringer i samarbeidet gir grunnlag for å drøfte ting som ellers kan være vanskelige å bringe på bane. Når dere avdekker og analyserer samarbeidsrelasjonene i en felles oppgave, får dere muligheten til å forholde dere til de konkrete utfordringene i fellesskap.

 
3

Felles strategi

Et overblik over samarbejdsudfordringerne bidrager til, at lederne holder fokus på at lykkes med de fælles opgaver. Analyserne giver mulighed for, at man på strategisk niveau kan fastholde fokus og overblik, samtidig med at man målretter processer blandt frontlinje-ledere og medarbejdere, der vil sikre sammenhæng i indsatserne.

 
4

Felles handlingsrom

Flere ledere peker på at prinsippene i relasjonell kapasitet, sammen med analysen, gir et konkret felles handlingsgrunnlag. Joint Action Analytics genererer et lett tilgjengelig datasett som viser hvordan de involverte fagfunksjonene har vurdert kvaliteten på samarbeidsrelasjonene. Nettopp denne typen lett forståelige data er viktig for å kunne handle fokusert og konstruktivt.

 
5

Endrede lederroller

En svært viktig del av arbeidet med relasjonell kapasitet dreier seg om ledelsesoppgaven. I de aller fleste organisasjoner er ledelsesfokus preget av mangeårig spesialisering og fordypning innen ett enkelt fagfelt. Det er en naturlig konsekvens av søyledelte organisasjoner. Et større fokus på tverrgående prosesser, er samtidig et større fokus på tverrgående ledelseskompetanse.

 
6

Organisatorisk kvalitet

Den interne målingen i søylene på samarbeid, ledelse og arbeidsmiljø bidrar til mindre oppmerksomhet på det som går på tvers av søylene, dvs. sammenhengende innsatser. Samtidig vet vi at arbeidsglede – eller stress og utbrenthet (fra bl.a. forskningen i relasjonell koordinering) – er nært knyttet til hvordan man lykkes med mer komplekse faglige oppgaver.

Våre tjenester

Les mer om hvilke tjenester vi tilbyr

Kunder


Tilbakemeldinger

Hør hva andre har sagt om effekten av Joint Action Analytics

Bestill demonstrasjon

Få en personlig demonstrasjon – uforpliktende og gratis.

Bestill en avtale med en av våre konsulenter, og lær mer om hva Joint Action Analytics kan brukes hos dere