Retningslinjer for informasjonskapsler og personvern

Retningslinjer for informasjonskapsler og personvern

Takk for at du bruker Joint Action Analytics’ analyseverktøy og/eller besøker hjemmesiden vår. Joint Action Analytics (i det følgende benevnt «vi», «oss», «vår») behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de foreliggende retningslinjene for vern av personopplysninger og andre rettigheter (i det følgende benevnt «Retningslinjer for personvern»).

I det følgende informerer vi deg om dine rettigheter som registrert kunde/bruker hos oss, samt om hvordan vi behandler og beskytter dine personopplysninger.

I disse retningslinjene forklarer vi hvilke opplysninger vi samler inn når du besøker en av våre hjemmesider eller benytter tjenestene våre, samt hvordan og hvorfor vi samler inn disse opplysningene.

Ditt personvern er viktig for oss, og vi selger aldri personopplysninger eller e-postadresser videre til tredjeparter.

Datainnsamling

Personopplysninger                  

 • Vi behandler bare personopplysninger som du gir oss i forbindelse med oppfyllelse av vår avtale med deg, eller personopplysninger som vi mottar fra andre. Innsamlede personopplysninger omfatter vanligvis: kontaktopplysninger; for- og etternavn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, funksjonstitler og funksjonsbeskrivelser.

Bruk av dine personopplysninger

 • Formålet med innsamlingen av dine personopplysninger er å oppfylle vår avtale med deg om bruk av Joint Action Analytics IT-system og bruk av våre hjemmesider.
 • Vi behandler kun personopplysninger om deg som er adekvate og relevante for formålet.
 • Vi samler inn opplysninger om brukerne våre av tre primære årsaker
 • 1. Vi samler inn opplysninger for at Joint Action Analytics analyseverktøy skal kunne oppfylle formålet når det gjelder undersøkelser og resultater.
 • 2. Vi samler inn opplysninger for å tilpasse tjenestene og gi en best mulig brukeropplevelse.
 • 3. Vi samler inn opplysninger for bedre å forstå vår målgruppe, av markedsføringsformål og av strategiutviklingshensyn.
 • Hvis en bruker har vært inaktiv i 3 år, vil brukerens personopplysninger bli slettet fra Joint Action Analytics.

Samtykke

 • Når du melder deg på Joint Action Analytics analyseverktøy, godtar du våre brukervilkår og retningslinjer for personvern.
 • Hvis du legger igjen e-postadressen din, godtar du at vi kontakter deg via e-post i forbindelse med en spørreskjemaundersøkelse som du har vært med på eller på annen måte vært aktiv del av.
 • Ved at udfylde en kontaktformular på hjemmesiden accepterer du samtidigt, at personale fra Joint Action Analytics kontakter dig enten via mail eller telefon med det i forbindelse med den udfyldte kontaktformular.
 • Joint Action Analytics forbeholder seg rett til å utestenge og fjerne enhver bruker av en hvilken som helst årsak

Lagring av personopplysninger

 • Dine personopplysninger lagres hos Joint Action Analytics (i det følgende benevnt «Databehandleren»).
 • Opplysningene lagres på servere i EU/EØS, og dine personopplysninger vil derfor alltid være omfattet av beskyttelsen i personvernforordningen.
 • Vi er ansvarlig overfor deg for lagringen av dine personopplysninger hos Databehandleren.
 • Vi sørger kontinuerlig for at vi og Databehandleren har truffet gode nok tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer dine personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, tap eller endring. Videre sikrer vi at de ikke kommer til uvedkommendes kjennskap, misbrukes eller på annen måte behandles i strid med regler for behandling av personopplysninger som måtte gjelde til enhver tid.

Tidsrom for oppbevaring av opplysninger i analyseverktøyet

 • Brukere som oppretter seg som bruker av Joint Action Analytics analyseverktøy, kan til enhver tid se, rette eller få slettet sine personopplysninger. Derfor er det ikke noen grense for hvor lenge vi oppbevarer slike opplysninger.
 • Nettstedets administratorer kan til enhver tid se og redigere i opplysningene som brukerne har til rådighet i sine profiler.
 • Analysedata arkiveres på ubestemt tid for å se trender, følge vår vekst på nettet og forbedre våre aktiviteter.
 • Personopplysninger fra en respondent (navn og e-postadresse) lagres så lenge den relevante undersøkelsen pågår. Når den relevante undersøkelsen er avsluttet, slettes disse dataene. Det er utelukkende analysedata som lagres på ubestemt tid.
 • Hvis en bruker har vært inaktiv i 3 år, vil brukerens personopplysninger bli slettet fra Joint Action Analytics.

Sikkerhet

 • Du er selv ansvarlig for at passordet ditt ikke blir kjent for uvedkommende.
 • Ikke la andre logge seg på Joint Action Analytics med ditt passord. Hvis det skjer, er du ansvarlig for eventuelle konsekvenser av dette i forbindelse med at det gis tilgang til undersøkelser som både er startet og avsluttet. 
 • Nettsiden Joint Action Analytics styres fra vårt kontor i Aarhus. Hjemmesiden er tilgjengelig for alle i verden. Lovgivning om nettsider kan variere fra land til land, og derfor understreker vi at Joint Actions hjemmeside og tilhørende hjemmesider er underlagt dansk lovgivning.
 • Vi har truffet tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer dine opplysninger mot utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, tap eller endring, og at de ikke kommer til uvedkommendes kjennskap, misbrukes eller på annen måte behandles i strid med lovgivningen. Ved brudd på datasikkerheten vil alle våre registrerte brukere bli kontaktet innen 72 timer med informasjon om hvilke data som er gått tapt, samt en veiledning om videre fremgangsmåte. I slike situasjoner er vår første prioritet å lukke sikkerhetshullet for i størst mulig grad å redusere tap av data for brukerne.

Informasjonssikkerhet

 • Vi ønsker å beskytte dine og våre egne opplysninger på best mulig måte. Derfor krypterer vi tjenestene våre på hjemmesiden ved hjelp av SSL (Secure Socket Layer). Det er bare svært få personer i Joint Action Analytics som har tilgang til dine data.

Retningslinjer for informasjonskapsler

 • Når du besøker hjemmesiden eller bruker Joint Action Analytics, tillater du bruk av informasjonskapsler, og at informasjonskapsler lagres på din datamaskin eller annen enhet. Du kan alltid slette dine informasjonskapsler og velge ikke å bruke hjemmesiden.
 • En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres i nettleseren din når du besøker en av hjemmesidene våre. Den gjør det mulig å sende personopplysninger til din nettleser. En informasjonskapsel kan inneholde tekst og tall (f.eks. en dato), men vi kan forsikre deg om at det ikke lagres noen personopplysninger i informasjonskapsler. De inneholder ikke virus.

Deling

 • Vi deler ikke dine personopplysninger med andre leverandører, samarbeidspartnere, rådgivere eller konsulenter. Hvis dette skulle vise seg nødvendig for å oppnå formålet, vil vi innhente ditt samtykke til dette på forhånd.
 • Videre kan vi bli pålagt å dele dine personopplysninger helt eller delvis med offentlige og rettslige myndigheter, bl.a. i forbindelse med rapportering av opplysninger til det offentlige.

Sletting av personopplysninger

 • Vi oppbevarer kun personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet eller overholde lovkrav.
 • Vi sletter opplysningene dine når vi ikke lenger har behov for dem, men senest når foreldelsesfristen for vårt ansvar for det utførte arbeidet utløper. Dette tidsrommet er i øyeblikket 3 år.

Dine rettigheter

 • Du har til enhver tid rett til å vite hvilke personopplysninger om deg vi har samlet inn, og som vi oppbevarer og behandler. Hvis du ønsker å få opplyst dette, kan du sende en e-post til oss eller bedriftens dataansvarlige.
 • Du kan til enhver tid be om å få korrigert, slettet eller begrenset behandlingen av dine personopplysninger.

Endringer

 • Vi kan når som helst endre disse retningslinjene for personvern. Den nyeste versjonen av retningslinjene for personvern fremgår av versjonsdatoen nederst i disse retningslinjene. Alle oppdateringer og endringer trer automatisk i kraft straks efter formidlet varsling, herunder, men ikke begrenset til, ved å legge ut en revidert versjon av disse retningslinjene for personvern eller andre meldinger på hjemmesiden.
 • Vi opfordrer dig til at gennemgå denne privatlivspolitik ofte for at holde dig orienteret om ændringer, der kan påvirke dig, da din fortsatte brug af Joint Action Analytics betyder dit fortsatte samtykke til at være bundet af denne privatlivspolitik. Vores elektroniske privatlivspolitik anses hver for at være den sande, fuldstændige, gyldige, autentiske og eksigible kopi af versionen af ​​denne privatlivspolitik, som var gældende på hver respektive dato, du besøgte hjemmesiden.

Bruksområde

 • Disse retningslinjene for personvern gjelder alle data vi har samlet inn eller samler inn om og/eller fra deg, i overensstemmelse med våre vilkår og betingelser for bruk.
 • Når en respondent besvarer en tilsendt undersøkelse, må han/hun oppgi navn og e-postadresse. Dette må gjøres for at besvarelsen skal kunne registreres korrekt og for å gjøre det mulig å kontrollere hvem som har svart på undersøkelsen. Opplysningene fremgår kun for den personen som har satt opp undersøkelsen samt for Joint Action Analytics’ dataansvarlige, og som dermed samler inn besvarelser med det formål å få flest mulig besvarelser på hver enkelt undersøkelse for å oppnå best mulig resultat.
 • Personopplysninger fra en respondent (navn og e-postadresse) lagres så lenge den relevante undersøkelsen pågår. Når den relevante undersøkelsen er avsluttet, slettes disse dataene. Det er utelukkende analysedata som lagres på ubestemt tid.
 • Opplysninger brukes ikke til markedsføring av hverken Joint Action Analytics eller tredjepart. Opplysninger lagres i vår database og brukes kun til ovennevnte formål. (1)

Spørsmål og bekymringer

Hvis du har spørsmål eller kommentarer, eller hvis du vil oppdatere, slette eller endre personopplysninger som vi har om deg, eller hvis du er bekymret over hvordan vi har håndtert personopplysninger, kan du bruke vårt kontaktskjema til å sende oss en melding. Du kan også sende oss en e-post på kontakt@joint-action.dk

Forbehold

Vi tar forbehold for eventuelle feil.

Når du bruker vår hjemmeside, forstår og aksepterer du våre vilkår og betingelser samt våre retningslinjer for personvern.