Relasjonell Kapasitet Konferanse

Den årlige skandinaviske konferansen om Relasjonell Kapasitet og
ledelse av komplekse og tverrfaglige velferdsutfordringer

Den 24. og 25. august 2022 i Tivoli-Friheden i Aarhus

Innleggsholdere:
Ledere, sjefer og direktører som har jobbet med å utvikle Relasjonell Kapasitet og organisatorisk sammenhengskraft rundt komplekse og tverrfaglige velferdsutfordringer.
Forskere som presenterer den nyeste kunnskapen om hva som skal til for å utvikle sammenhengende innsatser og løsninger.

Formål med konferansen:
Presentasjoner fra danske og norske ledere og forskere danner grunnlaget for dialog og workshops, hvor vi trekker på hverandres erfaringer, utvikler løsninger og alle får inspirasjon med hjem til videre arbeid.

Les mer om foredragsholderne