Joint Action Learning
sikrer dere

Joint Action Learning

Hva er Joint Action Learning?

 
1

Tilgang til E-Learning

Dere får fri tilgang til vår e-læringsplattform for analysebrukere og ledere.

 
2

Strategisk coaching

Tilrettelegging og løpende evaluering av en strategisk og systematisk fremdriftsplan for arbeidet med relasjonell kapasitet.

 
3

Kvartalsvise møter

Vi vil bidra med løpende rådgivning, coaching og ny kunnskap i møter med ledere og nøkkelpersoner.

 
4

Løpende oppdatering

Dere vil få introduksjonsforløp for alle nye ledere og brukere til analyseplattformen og relaterte metoder. Forløpene er nettbaserte – varighet og hyppighet avtales nærmere.

Våre artikler

Les vår nyeste kunnskapsartikkel

Vi har gjennomført et forskningsprosjekt sammen med forskere fra Aarhus Universitet. Fokus var på sammenhengende innsatser knyttet til borgere med komplekse utfordringer.