GDPR

GDPR

Behandling av personopplysninger er et viktig område i Joint Action Analytics, og når det gjelder datasikkerhet er vi på forkant med lovgivningen. Vårt levebrød er å ha kontroll på data, så du kan trygt bruke Joint Action Analytics. Vi har systemer og rutiner i vår organisasjon som sikrer at dine opplysninger behandles på en sikker måte. I de følgende avsnittene kan du lese mer om persondata, anonymitet og databehandling i Joint Action Analytics.

Personopplysninger & Joint Action Analytics

Joint Action Analytics’ spørreskjemaundersøkelser inneholder personopplysninger, da det er mennesker og samarbeidsrelasjoner mellom mennesker som vi undersøker. Derfor er det viktig for oss å sørge for optimal sikkerhet ved innsamling av personopplysninger. Bare de mest nødvendige personene får ha tilgang til dine respondenters opplysninger. Derfor vil det bare være sertifiserte brukere av Joint Action Analytics som kan behandle data relatert til spørreskjemaresultatene.

I noen tilfeller er det nødvendig å bruke Joint Action Analytics til å innhente sensitive personopplysninger, f.eks. innbyggerundersøkelser. Hvis undersøkelsen omfatter personfølsomme opplysninger, er det nødvendig å innhente samtykkeerklæringer.

Anonymitet

Undersøkelser som gjennomføres i Joint Action Analytics, skjer under full anonymitet – det innebærer at det ikke finnes noen personidentifiserbare opplysninger i analysene. Opplysninger tilordnes i stedet til avdelingers relasjonelle kapasitet. Vær oppmerksom på at i avdelinger med kun én medarbeider, vil det være mulig å knytte opplysninger til vedkommende. Videre må du sørge for å innhente samtykkeerklæringer i forbindelse med analyser som omfatter personfølsomme opplysninger, slik som innbyggerundersøkelser.  

Databehandling

Når du kjøper lisenser til Joint Action Analytics, inngår det en databehandleravtale. Vi har avtaler med alle våre kunder og partnere. Vi rådgir deg om avtalenes form og innhold, og om hvordan databehandlingen skal gjennomføres. Det avgjørende for oss er at du som kjøper kan stole på at det er trygt å bruke Joint Action Analytics. Derfor omfatter våre databehandleravtaler konkrete ansvarsområder som er tilpasset respondenter, lisenshavere, sertifiserte brukere og Joint Action Analytics.

Hvis du har nogle spørgsmål eller vil du gerne vide mere, er du velkommen til at kontakte os på kontakt@joint-action.dk eller på vores hovedtelefonnummer: +45 27134080