Få innsikt i samarbeidskvaliteten på nivå


«Joint Action Analytics gjør at vi sammen kan stake ut en kurs som fører oss til et mye bedre sted for borgerne våre.» Camilla Trud Nereid, Oppvekst- og utdanningsdirektør i Trondheim kommune
Prøv det
Vil dere lykkes med de sammenhengende innsatsene?

Skap forutsetningene som kreves for å løse komplekse tverrgående utfordringer

Joint Action Analytics gir dere forutsetningene for å løse komplekse tverrgående utfordringer. Dere vil få data som viser hvor samarbeidet ikke er produktivt, og metoder for å bedre samarbeidskvaliteten.

En del av Joint Action

Hva er Joint Action Analytics?

 
1

Analyseplattform

Her kan dere enkelt og raskt kartlegge kvaliteten på samarbeidet. Dere får tilgang til rapporter som gir oversikt og peker på konkrete forbedringsmuligheter.

 
2

Metode

Vi utdanner dere i å identifisere utfordringer og samarbeidsrelasjoner. Vi viser hvordan dere skal forholde dere til resultatene, og hvordan dere jobber systematisk for å nå målene.

 
3

Forskning

Våre metoder er evidensbaserte, og bygger på egen og internasjonal forskning. Vi forsker på og utvikler kontinuerlig nye beste praksis-metoder, som dere får tilgang til.

 
4

Rådgivning

Vi bidrar med rådgivning og erfaring. Vi bidrar med opplæring og utdanning av ledere og medarbeidere.

Kundene våre


Hva sier kundene våre?

Kundesitater