Når vil lykkes med sammenhengen i det tverrfaglige samarbeidet

«Vi har fat i noget af det, som vi har manglet i årevis. Vi har hidtil målt internt i søljer, arbejdsmiljø, lokalt set. Nu kan vi rent faktisk måle og dokumentere, hvor dygtige vi er til at samarbejde om opgaven.»

Charlotte Veilskov, Børn- og Kulturdirektør, Haderslev Kommune
Hva er Joint Action Analytics?

Når dere ønsker å skape sammenheng i prosjekt som går på tvers av organisasjonen

Joint Action Analytics er et analyseverktøy som vurderer kvaliteten på det tverrgående samarbeidet som karakteriserer komplekse prosjekt. Dette kaller vi relasjonell kapasitet – og det begynner med ledelse.

 
1

Oversikt og innblikk

Med Joint Action Analytics får dere både oversikt over styrker og utfordringer i organisasjonens samarbeidskvalitet, og innblikk i hva som kjennetegner utfordringene som skal løses.

 
2

Ett nytt språk

En felles forståelse av sterke og svake sider er forutsetningen for arbeidet med relasjonell kapasitet. Som resultat får dere et nytt og felles språklig verktøy for håndtering av det tverrgående samarbeidet.

 
3

Et felles prosjekt

Med felles oversikt, felles erkjennelse og et nytt språklig verktøy blir samarbeidskvaliteten et felles prosjekt for alle involverte. Det bidrar til at lederne kan holde fokus på oppgaver som skal løses i fellesskap.

 
4

Nytt handlingsrom

Oppgaver som skal løses i fellesskap på tvers av organisatoriske og faglige grenser, er ofte svært komplekse, siden ansvaret er fordelt på mange aktører. Felles fokus på en kompleks oppgave åpner opp for en innovativ kultur hvor prosesser og løsninger finnes i nye handlingsrom.

Uforpliktende demonstrasjon

Bestill en uforpliktende demonstrasjon med en av konsulentene våre

Den beste måten å vurdere Joint Action Analytics på, er ved selvsyn. Bestill en avtale med en av våre dyktige konsulenter for en demonstrasjon av hvordan Joint Action Analytics fungerer. Vi tar utgangspunkt i deres situasjon og finner i fellesskap ut av hvordan dere kan styrke den sammenhengende oppgaveløsningen hos dere.